பிரார்த்தனை.                

 

மழை, மழை, மழை,

மழை எங்களுக்கு வேண்டும்.        

மழை, மழை, மழை,

மழை வேண்டுமென்று நாங்கள் வேண்டுகிறோம். 

 

மழை, மழை, மழை,

    மழை எங்களுக்கு தேவை          

மழை, மழை, மழை,

                    மழைக்காக நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம்.                    ஸ்ரீஅன்னை.

 

பிரம்மச்சரியம்.

 

ஆன்மீக வேட்கை கொண்டவர்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படும் முக்கியமான பயிற்ச்சிகளில் ஒன்று பிரம்மச்சரியம் ஆகும். "பிரம்மச்சரியம்" என்ற வார்த்தைக்கு சிந்தனையிலும், செயலிலும், உணர்ச்சிகளிலும் மற்றும் பேச்சிலும் உண்மையாக இருத்தல், நோக்கங்களில் நேர்மையுடன் இருத்தல்  என்பதே பொருள் ஆகும்.

 

பால் உணர்வை அடக்கி ஆள்வது, மறுத்து ஒதுக்குவது என்பது இதன் அர்த்தம் அல்ல. அதற்கு மாறாக அதனை உருமாற்றுதல், உயர்வுபடுத்துதல் என்பதுதான் தேவையானது. மேலும் பால் உணர்வு ஆற்றலை உணர்ச்சிகள், அறிவாற்றல் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்திக் கொள்ளுதல், இதன் மூலமாக ஆன்மீகப் பயிற்சியின் கூறுகளாக இவற்றைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுதல் ஆகியவற்றையும் "பிரம்மச்சரியம்" என்ற சொல் குறிக்கிறது.

 

பால் உணர்வு மனித உடலோடு உடன் பிறந்த ஒரு விஷயம் ஆகும். மனித உடலின் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் அது பொதிந்து இருக்கிறது. ஆனாலும் இதனை வெற்றி கொள்ளாமல் ஆன்மிக வாழ்க்கை என்பது சாத்தியம் இல்லை.

 

நம்முள் நிலைப்படுத்த வேண்டிய விஷயங்கள் என்னவென்றால்,

பால் உணர்வில் முழுமையான தூய்மை,

இருப்பில் அமைதியும், சமநிலையும் கொண்டு இருப்பது.

இருப்பின் செயல்கள் கட்டுப்பாட்டுடன் ஒருங்கிணைவுடன் இருத்தல்.

சத்யம் - முழு இயல்பும் உண்மையாகவும், நேர்மையாகவும் இருத்தல்.

அமைதியான மெய்மை - மெய் மறந்த இயல்பு நிலை,

கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டிய செயல்களில் கட்டுப்பாடு

ஆகியவைகளே ஆகும், என பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் குறிப்பிடுகின்றார்.

 

 

இயற்கையின் பொதுவான இயக்கம்.

 

பொது இயல்பின் இயக்கம்.

பால் உணர்வு இயக்கம் என்பது, அது இயல்பில் தன்னிச்சையான ஒரு ஆற்றல் ஆகும். அது எந்த ஒரு பொருளையும் சார்ந்து இருப்பது இல்லை. அது தனி மனிதனையும் சார்ந்தது அல்ல. தனக்கு ஒரு உடலும் இயங்குதளமும் வேண்டும் என்பதற்காக அது தானாக ஒரு உடலைத் தேடிப் பிடித்துக் கொள்கிறது. உணர்ச்சிகள் கட்டுப்படுத்தப்படுமானால் அது புற உடல் இயல்பில் புகுந்து விடுகிறது.

 

உடல் இயல்பில் இருந்தும், உணர்ச்சி உலகில் இருந்தும் அது முழுமையாக வெளியேற்றப்பட்டால் மட்டுமே, பாலுணர்வை வெற்றி கொண்டு விட்டதாக அறிய முடியும்.

 

பாலுணர்வானது தனது சுய திருப்திக்காகவே உள்ளது. அது ஒருவரையோ, வேறு எவரையோ சார்ந்து இருப்பது என்பது பாலுணர்வுச் செயல்பாட்டை துவங்குவதற்கான அல்லது எழுச்சியுறச் செய்வதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் அல்லது சாக்குதான். உள்ளார்ந்த செயல்பாட்டின் மூலமும், மேலே இருந்து பெறப்படும் அமைதி, தூய்மை ஆகியவை இவ்வாய்ப்பைக் கைப்பற்றி செயல்புரிவதனால் மாத்திரமே பாலுணர்வானது விலகும்.

 

உண்மையில் தீவிரனான இன்பம் எல்லாவற்றிற்கும் வேராக இருப்பது ஆனந்தம் என்பதன் பொருள்தான். இப்பொருளில் கவிதை, இசை, அனைத்து வகை உற்பத்தி, போர், வெற்றி, சாகசம் இவை யாவுமே அடங்கும். இவை அனைத்துமே பிரம்மானந்தத்தின் சகோதரர்களே ஆகும்.

 

'பாலுணர்வு இன்பமும், பிரம்மானந்தமும் சகோதரர்களே' என்ற சொல் முற்றிலும் தவறானது ஆகும். இவற்றில் பாலுணர்விற்கும் மேலான, நுட்பமான, பாலுணர்வைக் காட்டிலும் இறுக்கமான உடலின்பம் ஏற்படுவது உண்மையே ஆகும். இவற்றில் பாலுணர்வு இன்பம் என்பது முரட்டுத்தனமானது; கிளர்ச்சி முலம் நம்மை கீழ் இயல்பிற்குத் தள்ளுகிறது அவ்வளவுதான்.

 

சோம்பேறித்தனமும், பாலுணர்வும்

சோம்பல் மிகுந்த சூழலில் பாலுணர்வு தோன்றுவது எளிதாகிறது. மனம் உடல் இவை  தாமச, மந்த நிலையில் இருக்குமானால் அது பாலுணர்வுக் கிளர்ச்சியும் உந்துதலும் தோன்றுவதற்கான சிறந்ததொரு வாய்ப்பாகிறது. நான் கூறுவது என்னவெனில் உடல் மற்றும் உணர்ச்சி சார்ந்த கீழ் இயல்புகள் ஏதேனும் இருந்தால் அது பாலுணர்வுக் கிளர்ச்சிக்கு சம்மதிக்கிறது. இருப்பினும் பிற பகுதிகள் இறை ஆர்வம் உடையதாய் இருக்கலாம்.

 

ஆனாலும், பாலுணர்வின் படையெடுப்பிற்கு சாதகமான சூழல் நிலவும் போது ஆர்வம் மெளனமாக இருந்து விடுகிறது. அப்படியில்லாவிட்டால் ஆற்றலுடன் இணைந்து எதிர்வினை புரியாமல் இருந்து விடுகிறது. எனவே இருப்பின் சாதகமான பகுதிகளின் வழியாக பாலுணர்வு ஆற்றலானது உள்ளே  நுழைகிறது.

 

உடலானது உணர்ச்சிகளுக்கு ஆதரவளிப்பதன் முலமாக பாலுணர்வு வெளிப்பாட்டிற்கு உதவுகிறது. உடலும், உணர்ச்சிகளும் சோம்பி இருப்பது எச்செயலிலும் ஈடுபடாமல் இருப்பதன் காரணமாகவும் பாலுணர்வு அதிகரிக்கிறது. படுக்கையில் படுத்தவாறு எந்த செயலும் செய்யாமல் சோம்பலாகக் கிடப்பது பாலுணர்வுக் கிளர்ச்சி எனும் ஆபத்து ஏற்பட மிகச்  சிறந்த காரணம் ஆகும்.

 

காதலில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன. உணர்ச்சிப் பூர்வமான காதல், உடல் இயல்பிலான-உடரீதியிலான காதல், மனரீதியிலான காதல் என காதலில் பல வகைகள் இருக்கின்றன. எல்லா வகையான காதலுக்கும் பாலுணர்வு நோக்கம்தான் அடிப்படை எனவும், பாலுணர்வு உந்துதல்தான் காரணம் எனக் கூறும் உளவியல் அறிவீனம் மிக்கது.

 

நேசம் என்று எல்லோரும் கூறிக் கொள்ளும் காரணங்கள் யாவும் ஆண்களும் பெண்களும் தங்கள் பால் உணர்ச்சியின் பரிமாற்றத்தை மறைக்கப் பயன்படுத்தும் தந்திரங்களே ஆகும். 

 

பெண்களின் பாலுணர்வுச் சிக்கல்கள்.

இது தொடர்பாக பிரபஞ்ச விதி என்று ஏதும் இல்லை ஆண்களைப் போலவே பெண்களும் பாலுணர்வு கொண்டவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் பாலுணர்வு பிடிக்காத பெண்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். ஆண்களில் மிகச் சிலரே இவ்வாறு இருக்கிறார்கள்.

 

கற்பு என்பது பெண்பால் சார்ந்த ஒரு கருத்துரு ஆகும். எப்போதும் கற்போடு  இருப்பது என்பது ஆண்பாலாருக்கு ஏற்புடையது அல்ல. ஆண்களால் வலிந்து திணிக்கப்படாத வரை பெண்களிடம் பாலுணர்வுத் தூண்டுதல் என்பதே எழாது. ஆனால் ஒரு ஆணைப் பற்றி இவ்விதம் கூற  முடியாது. ஆனால் இதற்கு மறுபக்கம் என்று ஒன்று இருக்கிறது.

 

மொத்தத்தில் ஆண்களைவிடப் பெண்கள் உடலளவில் பாலுணர்வு குறைந்தவர்கள் ஆவர். ஆனால் உணர்ச்சிகளில் சொந்தம் கொண்டாடுவது, சொந்தம் கொண்டாடப்படுவது, உள்ளுணர்வில் பாலுணர்வு இவற்றில் எல்லாம் பெண்கள் தீவிரமானவர்கள் ஆவர்.

 

திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருத்தல்.

திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருப்பது என்பது எந்தப் பெண்ணுடனும் உடல் தொடர்பான பாலுறவு சார்ந்த உறவில் ஈடுபடாமல் இருப்பது  ஆகும். சரியான அர்த்தத்தில் சொல்லப் போனால் இது பிரம்மச்சரியம் என்பதல்ல.  பக்தி மார்கத்திலும், கர்ம மார்கத்திலும் பிரம்மச்சரியம் அவசியமான ஒன்று அல்ல. ஆனால் தூய ஞான யோகத்திலும், ராஜ யோகம், ஹட யோகம் இவற்றில் எல்லாம் இது அத்தியாவசியமானது.

 

கிருகஸ்த யோகிகளுக்கு இது தேவை இல்லை. நமது நியாயப்பாடு  ஒருவர் பாலுணர்வை வெல்ல வேண்டும் என்பதுதான். அவ்வாறு இல்லாமல் உடல் உணர்ச்சிகளின் கீழ் இயல்புகளில் மாற்றம் ஏற்படுவது சாத்தியம் அல்ல. உடல் ரீதியிலான பாலுணர்வுத் தொடர்புகள் அனைத்தையும் கைவிட வேண்டும். இல்லாவிட்டால் ஒருவர் கடும் விளைவுகளைச் சந்திக்க வேண்டி வரும்.

 

பாலுணர்வு ஆர்வம் வென்றெடுக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு முழுவதுமாக வென்று எடுக்கப்படாவிட்டால் யோக சாதனை சாத்தியம் இல்லை. யோக அனுபவங்கள் சாத்தியம் இல்லை என்பதல்ல. இத்தகைய வெற்றி ஏற்படாமல் யோக சாதனையின் இலக்கை எய்துவது, இறுதி வரை செல்வது என்பது சாத்தியம் இல்லை. ஆனால் பாலுணர்வில் திளைத்தல் யோக சாதனையில் தீவிரமான சோதனைகளையும், துன்பங்களையும் ஏற்படுத்தும் என்பது உண்மையே ஆகும்.

 

திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருப்பதும், பாலுணர்வுக் கிளர்ச்சிகளில் இருந்து விடுபடுவது என்பதும் வேறு வேறாவைகள் ஆகும். பாலுணர்வுக் கிளர்ச்ச்களில் இருந்து விடுபடுவது அவற்றை விலக்குவது என்பதெல்லாம் சரியே. ஆனால் அதை ஒரு அளவுகோலாகக் கொண்டால் எத்தனை பேரை எனது யோகத்திற்குத் தகுதி உள்ளவராக தேர்வு செய்ய முடியும் என்று நான் ஆச்சரியம் அடைகிறேன்.

 

வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற மன உறுதி இருக்கலாம். ஆனால் பாலுணர்வு என்பதை மனித இயல்பில் இருந்து வெளியேற்றுவது இயற்கையில் மிகக் கடினமான ஒன்றாகும். இதற்கு வெகு காலம் பிடிக்கும் என்றால் அது இயல்பானதே.

 

பாலுணர்வு அறம், யோகம்.

தன்னளவில் பாலுணர்வு என்பது ஒழுக்க நெறியாளர்கள் நம்புவது போல கண்டனத்துக்கு உரியது அல்ல. அது இயற்கையின் இயல்பான விதி ஆகும். அதற்கென்று நோக்கம் ஒன்று உள்ளது. அது நல்லத்தோ, தீயதோ அல்ல. ஆனால் யோக நிலையில் இருந்து பார்த்தால் பாலுணர்வு ஆற்றலானது உலகில் மகத்தான ஆற்றல் ஆகும். அது சரியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டால் புதிதாகப் பிறப்பிக்கவும், ஆன்மீகப் புதுப்பிற்கும் அது உதவும்.

 

யோக நெறிகளின்படி ஒரு யோகி தன்னுடைய மனைவியோடு உறவு கொள்வது, வேறு எந்தப் பெண்ணுடனும் உறவு கொள்வதைப் போன்று தீங்கு விளைவிப்பது ஆகும். மானிட நிலையினின்றும் மேம்பட்டவர்கள் சிலர், ஒரு வகையான ஆன்மீக மாற்று உணர்ச்சி உடையவர்கள் ஆவர். இவர்களே பாலுணர்வை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள முயற்சி செய்ய முடியும். சாதாரண நிலையில் இருக்கும் ஒரு சாதகர் ஒருவர் இவ்வாறு செய்வது அவரை வீழ்ச்சி அடைய வைக்கும்.

 

ஒரு பெண்ணை, அவர் பெண் என்பதை மறந்துவிட்டு மனிதப் பிறவி ஒன்று என்று கருதினால் மாத்திரமே அவளோடு சரியான உறவு கொள்ள முடியும். நீங்கள் உணர்விலும், செயலிலும் பாலுணர்வை மறந்து விட்டால் மாத்திரமே இது சாத்தியம் ஆகும். மற்றவர்களுடன்-குறிப்பாகப் பெண்களுடன் தொடர்பு ஏற்படும் போது கீழ் உணர்வுகளின் தூய்மையும், அவற்றின் மீதான கட்டுப்பாடும், விலாசமான இதயமும் இருப்பது இதற்கு சிறந்த உத்தரவாதம் ஆகும். இவை எப்பொழுதும் இருக்குமானால் அங்கே பாலுணர்விற்கு இடமே இல்லை.