பிரார்த்தனை.                

 

மழை, மழை, மழை,

மழை எங்களுக்கு வேண்டும்.        

மழை, மழை, மழை,

மழை வேண்டுமென்று நாங்கள் வேண்டுகிறோம். 

 

மழை, மழை, மழை,

மழை எங்களுக்கு தேவை          

மழை, மழை, மழை,

                          மழைக்காக நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம்.                ஸ்ரீஅன்னை.

 

எவ்வகையான நம்பிக்கைக் குறைவும் உங்களிடம் ஏற்பட அனுமதிக்காதீர்கள். இறைவன் மீது அவநம்பிகை கொள்ளாதீர்கள். துன்பங்கள் உங்களுக்கு வெளியே இருக்கலாம்; உங்களுக்குள் பலவீனங்களும் இருக்கலாம். இருப்பினும் உங்களது ஆர்வத்தை, நம்பிக்கையைத் தொடர்ந்து இறுகப் பற்றிக் கொண்டு இருப்பீர் களானால் இரகசியமான ஓர் ஆற்றல் உங்களைத் தூக்கிக் கோண்டு வந்து இங்கே மீண்டும் சேர்த்து விடும்.

 

எதிர்ப்பினாலும், துன்பங்களினாலும் நீங்கள் அழுத்தப்பட்டு இருந்த போதிலும், நீங்கள் தடுமாறும் பொழுதிலும், உங்கள் பாதை அடைக்கப்பட்டு விட்டதாகத் தோன்றும் பொழுதும் உங்களது ஆர்வத்தைக் கைவிட்டு விடாதீர்கள். நம்பிக்கையில் தெளிவின்மை தோன்றுகையில் உங்களது இதயத்தையும், மனதையும் எங்களை நோக்கித் திருப்புங்கள்; அது விலகி விடும்.

                                                                   ஸ்ரீஅன்னை.

 

நம்பிக்கையும் தெய்வ சக்தியும்.  ஸ்ரீஅரவிந்தர்.

 

"மனிதனது அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் ஆதாரமாய் இருப்பது நம்பிக்கை ஆகும். ஒரு மனிதனுடைய சிரத்தை-நம்பிக்கை எப்படியோ அப்படியே அவன் இருக்கிறான்" என கீதை கூறுகிறது. ஒருவன் எதை முழு உள்ளத்தோடு நம்பி அதற்காக முயற்சி செய்கிறானோ அதைத் தன்னில் தோற்றுவிக்க முடியும்; அதாகவே அவன் ஆகவும் முடியும் என்பது உண்மை.

 

இறைவன் மேலும், அவனது சக்தியிலும் நம்பிக்கை, இறைவனுடைய சக்தியும். சாந்நித்தியமும் நம்மிலும் உலகிலும் உள்ளன என்பதில் நம்பிக்கை,  உலகில் நடப்பதெல்லாம் ஒரே தெய்வ சக்தியின் திருவிளையாடலே என்பதில் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும்.

 

யோகத்தின் ஒவ்வொரு அடியும், வெற்றிகள் மட்டுமல்லாமல் அதன் தோல்விகளும், இன்பமானவை மட்டுமல்லாமல் துன்பமானவையும் கூட அதன் எல்லா முயற்சிகளும் தெய்வ சக்தியின் நோக்கம் நிறைவேறத் தேவையானவை அதற்காகவே பயன்படுகின்றன என்பதில் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும்.

 

நம்மில் உள்ள இறைவனையும், அவனது சக்தியையும் உறுதியாக சார்ந்து இருந்து முழுமையாக அவனுக்குச் சரணாகதி செய்து விட்டால் இறைவனுடன் ஐக்கியமும், சுதந்திரமும் வெற்றியும் பூரணம் அடையலாம் என்பதில் நம்பிக்கை இந்த யோகத்திற்கு இன்றியமையாதது ஆகும்.

 

யோகத்தின் அடிப்படை உண்மையிலும் அதன் தத்துவங்களிலும் நமக்கு நம்பிக்கை வேண்டும். வாழ்வைப் போலவே யோகத்திலும் எந்தத் தோல்வியாலும் ஏமாற்றத்தாலும், எதிர்ப்பாலும் சோர்ந்து விடாமல், இறுதி வரை நிலைத்து நிற்கக் கூடியவனுக்கே வெற்றி கிடைக்கும். அப்படி நிற்கக் கூடியவன் தனது நம்பிக்கை யானது உண்மையாவதைக் கான்பான். ஏனெனில் நம்மில் வேலை செய்யும் தெய்வ சக்திகளுக்கும், நமது ஆன்மாவிற்கும் இயலாதது எதுவும் இல்லை.

 

எடுத்ததையெல்லாம் சந்தேகிக்கும் மனப்பான்மையும் எல்லாவற்றையும் குறை கூறும் குறுகிய புத்தியையும் விட அஞ்ஞானக் குருட்டு நம்பிக்கை நல்லது. ஏனெனில் முன்னர் குறிப்பிட்டவை எல்லா முயற்சிகளையும் முடக்கி விடும்.

 

"சிரத்தை" என்னும் சமஸ்கிருதச் சொல்லின் முழுப் பொருளையும் "Faith" எனும்  ஆங்கிலச் சொல்லோ, "நம்பிக்கை" என்னும் தமிழ்ச் சொல்லோ தரவில்லை. இந்த நம்பிக்கை உண்மையில் உயர் உணர்வில் இருந்து வரும் ஒளி ஆகும். அது கீழ் இயல்பை அதன் தற்போதைய அற்ப நிலையில் இருந்து தெய்வீக இயல்பாக மாறும்படி நமது ஜீவனின் உயர்நிலையில் உள்ள அதிமனம் விடும் அழைப்பே ஆகும். முதன்மையாக அந்த அழைப்பை ஏற்பதும் நமது புத்தியோ, நமது இதயமோ, நமது ஆசை மனமோ அன்று; நமது அந்தராத்மாவே அதற்குப் பதில் அளிக்கிறது.

 

நாம் ஆன்மீக வாழ்வில் இறங்குவதற்குக் காரணமாக இருந்த சூழல்களை நோக்கும் போது நமது புத்தியோ, இதயமோ நமது மனத்தின் ஆசைகளோ முக்கிய பங்கு எடுத்ததாகத் தோன்றலாம். சில புற நிகழ்ச்சிகள் கூட, தற்செயலாக ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் கூட காரணமாகத் தோன்றலாம். ஆனால், உண்மையில் மெய்ப் பொருளின் அழைப்பை ஏற்பது அந்தராத்மாவே ஆகும்.

 

அவ்வாறு அந்தராத்மா அழைப்பை ஏற்று இருந்தால் அதன் நம்பிக்கையை எத்தனைத் தோல்விகளாலும், ஏமாற்றங்களாலும் அழித்து விட முடியாது. அப்படிஎன்றால் சந்தேகங்களோ, உள்ளச் சோர்வோ, ஏமாற்றங்களோ ஏற்படாது என்பது பொருளல்ல. அதிலும் பகுத்தறிவிற்கும், சடவாதத்திற்கும் அதிக முன்னுரிமை கொடுகப்படும் இக்காலத்தில் வாழும் மனிதர்களுக்கு இவை எல்லாம் ஏற்படுவது இயல்பே.

 

ஆனால் நமது அந்தராத்மா அழைப்பை ஏற்று யோக இலட்சியத்தை அடைவது என்று உறுதி கொண்டு விட்ட பின் புறக் காரணங்களால் நம்பிக்கை பொய்த்து விட்டது போல் தோன்றிய போதிலும் உன்மையில் அது அணைந்து போய் விடாது. மீண்டும் அதிக வலுவோடு வரும். எல்லாவிதமான தடைகளுக்கு இடையிலும் பரமன் நம்மைக் கைப்பிடித்து அழைத்துச் செல்வான் - நம்மை விழுந்து விட விட்டு விடுவது போலத் தோன்றினாலும் உண்மையில் அது நம்மை இன்னும் அதிகமாக உயர்த்துவதற்காகத்தான்.

 

"பலமற்றவனால் இந்த ஆத்மாவை அடைய முடியாது" என்று உபநிடதம் கூறுகின்றது. எனவே தன்னம்பிக்கை இழக்கக் கூடாது. நமது திறமை இன்மை ஒரு தற்காலிகமான கஷ்டமே, நமது நம்பிக்கைக்கு வந்த சோதனையே ஆகும். நமது ஆர்வத்திற்குப் பின்னால் உள்ள தெய்வ சக்தியின் ஆற்றலுக்கு எல்லையே இல்லை. அதைச் சரியான முறையில் அழைத்தால் அது தன்னையே நம்முள் பொழிந்து நமது பலவீனத்தையும் நம்முள் உள்ள தடைகளையும் அகற்றி விடும்.

 

நமது தன்னம்பிக்கைக்குப் பின்னால், நமது ஆற்றலுக்குப் பின்னால் எப்பொழுதும் தெய்வ சக்திகளின் மேலுள்ள நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். பாமனின் சித் சக்தியாகிய பரமேஸ்வரியால் ஆகாதது ஒன்றும் இல்லை.

 

எல்லா ஞானமும், எல்லா வலிமையும், எல்லா வெற்றியும், எல்லா செயல் திறனும், பரம்பொருளின் அனைத்து ஐஸ்வரியங்களும், எல்லாப் பூரணங்களும், எல்லா சித்திகளும் அவளது திருக் கரங்களிளேயே உள்ளன. அவளே மகேஸ்வரி, மகா காளி, மகா லட்சுமி, மகா சரஸ்வதி ஆவாள். அவளே பல வடிவங்களில் நம்மில் செயல்பட்டு நமது கருவி, கரணங்களைத் தூய்மையாக்கி நம்மை நமது இலட்சியத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறாள்.

 

சிந்தனைப் பொறிகள்.

 

ஸ்ரீஅன்னையின் விளக்கங்கள்.

 

விபூதி என்பதன் பொருள் என்ன?

பரமேஸ்வரியிடம் இருந்து வெளி வந்த ஒரு சக்தி, ஒரு ஜீவனாகப் பிறக்கும் பொழுது அதனை விபூதி என்று குறிப்பிடுகிறோம்.

 

இனிய அன்னையே! "...ஆயினும் அவளது சக்தி வடிவங்கள் மூலம் அவளது விழிகளை சிறிது காணவும், உணரவும் முடியும். ஏனெனில் அவள் அப்பொழுது அளவிற்கு உட்பட்ட குணமும், செயலும் கொன்ட தேவதை வடிவங்களில் தன்னைத் தனது படைப்பு இனங்களுக்குக் காட்டத் திருவுளம் கொள்கிறாள்" இதன் பொருள் என்ன?

 

பராசக்தி அன்னையின் வெவ்வேறு குணங்கள், வெவ்வேறு தெய்வத் தன்மைகள் வெவ்வேறு வடிவங்களில் வெளிப்படுகின்றன. இந்த வடிவங்களே மனிதர்கள் வணங்கி வரும் தெய்வங்கள் ஆகும். இந்த தெய்வ வடிவங்களில் பராசக்தி தன்னைச் சுருக்கி கொண்டு இருப்பதால் மனிதர்களால் அவற்றைப் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

 

எல்லையற்ற ஒரு பொருளை அறிவதை விட எல்லைக்கு உட்பட்ட ஒரு பொருளை அறிந்து கொள்வது மனிதர்களுக்கு எளிதாக இருக்கிறது. ஏனெனில் மனிதன் ஒரு குறுகிய வரம்பிற்கு உட்பட்ட இயல்பு உடையவன் ஆகையால்  எல்லைக்கு உட்பட்ட ஒன்றையே அவன் புரிந்து கொள்கிறான். ஆகவே, அவனால் புரிந்து கொள்ளும்படியாக இருக்க வேண்டுமானால் அவை பிரிவு பட்டவையாக, குறுகிய எல்லைக்கு உட்பட்டவையாக இருக்க வேண்டும்.

 

மற்றபடி, ஆற்றல் அதன் அடிப்படைத் தன்மையில் பிரிக்க முடியாததாகவும், எல்லையற்றதாகவும் இருப்பதால், மனிதர்கள் இப்போது இருக்கும் நிலையில்  அது மனித அறிவுக்கு முற்றிலும் அப்பாற்பட்டதாக உள்ளது.